• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集①区

120期【生死笔原创数据围】

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
【120期】....................
◆杀00次:03,04,07,09,14,15,19,23,26,29,31,35,40,41,45,47,(16码)
→→→→平均每码杀次:0.95次←←←←
◆杀01次:01,02,05,10,11,13,16,17,21,25,27,28,30,33,34,36,38,39,43,46,48,(21码)
◆杀02次:06,08,12,18,20,22,24,37,42,44,(10码)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
◆杀03次:32,49,(2码)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
【119期】....................24
◆杀00次:02,07,09,10,14,17,22,23,29,31,33,40,41,45,48,(15码)
→→→→平均每码杀次:0.95次←←←←
365bet安全吗◆杀01次:01,03,05,06,08,11,12,16,19,21,★24,26,27,28,35,36,38,39,43,44,46,47,(22码)
◆杀02次:04,15,18,20,25,30,32,34,37,42,49,(11码)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
◆杀03次:13,(1码)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
【118期】....................32
◆杀00次:03,04,05,11,12,14,15,21,23,31,33,35,39,40,48,(15码)
→→→→平均每码杀次:0.97次←←←←
◆杀01次:01,02,06,07,09,10,13,16,17,19,20,22,24,28,30,★32,36,38,41,42,44,46,(22码)
◆杀02次:08,18,26,27,29,34,37,43,45,47,(10码)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
◆杀03次:25,49,(2码)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛