• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集②区

120期午夜狂奔自用数据统计

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
●【9110期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【9行数据 总49码 平均1次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,04,07,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,35,36,38,40,★41,42,48, =30码'
共1次:05,17,19,34,37,43, =6码
共2次:06,30,44,45, =4码??xxxxx
共3次:03,22,32,33,46, =5码??xxxxx
共4次:49, =1码??xxxxx
共5次:39,47, =2码??xxxxx
共6次:09, =1码.??xxxxx


●【9111期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【10行数据 总43码 平均0.87次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,03,★04,05,07,09,10,15,17,18,21,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,40,43,48,49, =26码'
共1次:08,11,12,16,19,23,34,42,44,45, =10码
共2次:06,13,20,22,31,35,41,46,47, =9码??xxxxx
共3次:14,39, =2码??xxxxx
共4次:37, =1码??xxxxx
共5次:38, =1码.??xxxxx


●【9112期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【8行数据 总29码 平均0.59次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,03,05,06,08,09,10,13,14,15,16,18,19,21,23,24,26,29,30,32,★33,34,35,36,41,42,44,48, =29码'
共1次:07,12,17,22,28,31,37,39,40,43,45,46,47,49, =14码
共2次:04,11,25,27, =4码??xxxxx
共3次:20, =1码??xxxxx
共4次:38, =1码.??xxxxx


●【9113期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【8行数据 总32码 平均0.65次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,03,04,06,07,08,11,13,14,16,18,19,20,22,26,31,33,34,35,36,37,41,42,43,★44,45,46,48, =29码'
共1次:05,10,12,15,21,23,25,27,28,30,38,39,40,47, =14码
共2次:09, =1码??xxxxx
共3次:24,29,32,49, =4码??xxxxx
共4次:17, =1码.??xxxxx


●【9114期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【7行数据 总30码 平均0.61次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,★16,18,21,22,23,27,30,31,33,34,37,38,40,41,42,45,47, =29码'
共1次:03,09,11,17,19,20,24,25,26,28,32,43,48, =13码
共2次:29,35,36,44,46,49, =6码??xxxxx
共5次:39, =1码.??xxxxx


●【9115期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【7行数据 总23码 平均0.46次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,41,42,43,★44,45,46,47, =36码'
共1次:14,16,19,21,27,36,40,49, =8码
共2次:05,20,48, =3码??xxxxx
共4次:35, =1码??xxxxx
共5次:18, =1码.??xxxxx


●【9116期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【8行数据 总48码 平均0.97次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,03,04,06,08,09,12,16,23,25,29,30,32,35,36,37,39,40,41,42,43,46,48,★49, =25码'
共1次:05,11,15,17,18,19,21,26,27,31,38, =11码
共2次:10,14,24,44,45, =5码??xxxxx
共3次:07,13,22,28,34, =5码??xxxxx
共4次:20,33,47, =3码.??xxxxx

●【9117期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【8行数据 总27码 平均0.55次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,★25,27,28,29,30,32,35,37,38,39,40,42,44,46,47, =33码'
共1次:02,06,14,18,31,33,34,41,45,48, =10码
共2次:24,36,43, =3码??xxxxx
共3次:13, =1码??xxxxx
共4次:26,49, =2码.??xxxxx

●【9118期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【8行数据 总30码 平均0.61次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,05,06,07,08,10,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,★32,33,35,36,38,39,40,42,43,45,46,48,49, =33码'
共1次:03,04,09,12,30,31,41,44, =8码
共2次:11,14,20, =3码??xxxxx
共3次:13,22,34,37, =4码??xxxxx
共4次:47, =1码.??xxxxx

●【9119期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【6行数据 总26码 平均0.53次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,18,19,23,★24,26,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,49, =32码'
共1次:01,10,16,20,21,22,27,28,29,30,34,44, =12码
共2次:45,48, =2码??xxxxx
共3次:25,32, =2码??xxxxx
共4次:17, =1码.??xxxxx

9061期起:0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-1-0-0-0-
9081期起:0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
9101期起:0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
●【9120期】午夜狂奔自用数据统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【8行数据 总33码 平均0.67次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,05,06,08,09,10,11,13,14,16,18,19,21,23,25,27,29,30,31,32,34,35,36,40,41,44,46, =28码'
共1次:03,04,12,15,17,20,24,28,38,39,42,43,45,47,48, =15码
共2次:22, =1码??xxxxx
共3次:07,26,37,49, =4码??xxxxx
共4次:33, =1码.??xxxxx

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛